1. ének

Dezső egy parasztember volt.

Szántott, vetett, teregetett,

Birkákat terelgetett.

Mígnem ebből elege lett.

Elegem van! - Jelenté ki.

Elég volt a szántásból!

Elég volt mindenből!

Felállt, kiüvöltötte magát.

Majd megfogá télikabátját,

S elhagyá saját gazdaságát.

  1. ének:

Csak ment, szerteszét szelte az országot,

Majd lepihent, elindult, csak ment s ment,

Újra megállt és letelepedett.

Ott ült egyes egyedül.

Félelemmel. Elhagyott szinte mindent,

S ott feküdt teli félelemmel.

Majd leszállá az este.

A nap sebesen ereszkedett le.

Mire Dezső felnézett, koromsötét lett.

Dezső szemét elnyomta az álom.

Elaludt. Álmában visszatéré gazdaságába,

De e kép azonnal szertefoszlék.

Másnap reggel úgy ébredt,

Hogy egy bárány nyalogatta meg.

Felállt. A bárányt nézi, s azonnal megszereti.

Befogadá a bárányt,

Együtt élének ezen a vidéken,

És sokat ennének pitéket.

Kedden folytatjuk! :-)